Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów
ul. Ojca Honorata Koźmińskiego 36, 05-170 Zakroczym
6-8 stycznia 2023 r.

Gromadźcie się wokół wzgórz Pisma świętego. Tam odnajdziecie rozkosz waszego serca, tam nie ma nic zatrutego, nic szkodliwego, tam najobfitsze pastwisko.
św. Augustyn, O pasterzach (Kazanie 46, 24)

Jak odżywiać się zdrowo, to jeden z tych tematów, które budzą szerokie zainteresowanie. To nie przypadek, ponieważ złe żywienie to powód wielu, w tym często bardzo poważnych, chorób i przedwczesnych zgonów. Rzadziej pamiętamy, że zasada zdrowego żywienia dotyczy też duszy. Warsztaty biblijne i dietetyczne Pismo Święte: obfite i zdrowe pastwisko to propozycja łącząca te dwa przedmioty zainteresowania i troski. Bractwo Słowa Bożego proponuje zajęcia, które pomogą podjąć praktykę modlitewnego czytania Pisma Świętego ze zrozumieniem. Polskie Towarzystwo Przyjaciół św. Hildegardy przedstawi dietę opartą na pismach św. Hildegardy z Bingen (1098-1179). Połączenie tych dwóch, zdawałoby się odległych, dziedzin: dietetyki i duchowości, wiąże się z postacią tej niezwykłej świętej i erudytki średniowiecznej. Ona sama wiedziała dobrze i próbowała to przekazać innym, że dopiero dusza napełniona pokarmem słowa Bożego i ciało odżywione zdrowym pokarmem pozwalają żyć w pokoju wewnętrznym i zbliżać się do Boga.

370  zł – rejestracja do 30.11.2022
400  zł – rejestracja po 1.12.2022
Zaliczka 100  zł

Zapisy:
Barbara Świderska tel. +48 607 314 311
mail – bsbrekolekcje@gmail.com

PROGRAM
6.01.2023 (Uroczystość Objawienia Pańskiego)
11.00 początek
11.15 konferencja biblijna wstępna wprowadzenie do kręgów
12.00 Msza św.
13.00 obiad
14.30 Ezechiel: człowiek, który zobaczył chwałę Boga (i przeżył). Konferencja biblijna (o. Waldemar Linke CP)
16.00 krąg biblijny
18.00 kolacja
19.30 adoracja
20.00 kompleta

07.01.2023 (sobota)
7.30 jutrznia
8.00 śniadanie
9.00 Św. Hildegarda z Bingen: jak żyć dobrze i zdrowo? Konferencja duchowo-dietetyczna (p. Jolanta Zajdel)
10.30 warsztaty kulinarne (p. Łukasz Pielak)
13.30 obiad
15.00 Świątynia, której nigdy nie zbudowano. Konferencja biblijna (o. Waldemar Linke CP)
17.00 Msza św.
18.00 kolacja
19.30 krąg biblijny
21.30 adoracja
22.00 kompleta

8.09.2023 (niedziela)
7.30 jutrznia
8.00 śniadanie
9.00 Jezus Chrystus opisany słowami Ezechiela czyli jak rozumieć Apokalipsę? Konferencja biblijna (o. Waldemar Linke CP)
10.30 godzina biblijna
12.00 Msza św.
13.30 obiad

Weź ze sobą:
– Pismo Święte (Stary i Nowy Testament);
– notes i coś do pisania;
– swobodny strój do warsztatów kulinarnych.

o. dr hab. Waldemar Linke CP, prof. UKSW urodził się w 1966 r. na Północnym Mazowszu (Stupsk, pow. mławski), szkołę średnią ukończył w Plocku. Od 1985 r. w Zgromadzeniu Męki Jezusa Chrystusa, w 1992 r. otrzymał święcenia prezbiteratu. Studiował na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autor i redaktor prac z dziedziny biblistyki oraz historii i duchowości pasjonistów. Zaangażowany w apostolat biblijny (należy do Bractwa Słowa Bożego), prowadził wiele rekolekcji zamkniętych opartych na duchowości biblijnej.