Szczęście człowieka to nie tylko zdrowie ciała, lecz przede wszystkim zbawienie duszy, o którym święta Hildegarda tak pisze:

Dusza, która schodzi w człowieka od Boga z nieba, ożywia go i obdarza rozumem, nie umiera, kiedy opuszcza ciało, lecz żyje wiecznie, udając się albo po nagrodę za dobre życie, albo ku mękom śmierci.

Aby uzyskać harmonię w życiu trzeba nieustannie pracować nad udoskonalaniem życia duchowego i cielesnego, rozumianego jako dbałość o zdrowe odżywianie i odpowiedni styl życia. Doskonalenie naszego życia duchowego odbywa się m.in. poprzez odwrócenie się od grzechów (występków, wad) i zwrócenie się ku cnotom. Zapraszamy także do lektury tekstów na temat duchowości w kontekście dzieł i myśli św. Hildegardy.

Czytaj artykuły