MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO ŚW. HILDEGARDY Z BINGEN

O ogniu Ducha Pocieszyciela. O życie życia wszelkiego stworzenia,
jesteś święty ożywiając formy,
jesteś święty namaszczając
niebezpieczne złamania,
jesteś święty oczyszczając
cuchnące rany.
O tchnienie świętości,
o ogniu miłości,
o słodki smaku w piersiach,
i wylewności serc
w aromacie cnót.
O źródło przeczyste,
w którym okazuje się, że Bóg gromadzi błądzących
i szuka zagubionych.

O pancerzu życia,
i nadziejo zespolenia wszystkich członków,
o pasie honoru:
Ocal błogosławionych.
Uchroń tych, którzy uwięzieni
przez nieprzyjaciela,
i rozwiąż więzy tych,
których moc Boża chce uwolnić.
O drogo najpotężniejsza,
która wszystko przenikasz
na wysokościach niebios i na ziemi
i we wszystkich otchłaniach.
Ty wszystko jednoczysz i gromadzisz.

Dzięki tobie płyną chmury i unosi się eter,
kamienie mają wilgoć,
wody tworzą potoki,
a ziemia wydaje zieleń.
Także Ty zawsze kształcisz uczonych,
uszczęśliwionych dzięki inspiracji mądrości.
Dlatego niech Ci będzie chwała,
który jesteś dźwiękiem chwały
i rozkoszą życia,
nadzieją i honorem potężnym
ofiarowany darze światła.

Tłumaczenie: M. Kowalewska „ Bóg – Kosmos – Człowiek w twórczości św. Hildegardy z Bingen”, Lublin 2007, s. 89-90.

mandala

NOWENNA PRZED LITURGICZNYM WSPOMNIENIEM ŚW. HILDEGARDY (17 WRZEŚNIA)

Modlitwa św. Hildegardy
Do Ciebie wołam, o mój Boże
i otrzymuję od Ciebie odpowiedź.
Proszę, i Twoja Dobroć obdarowuje mnie tym,
czego pragnę.
W Tobie znajduję to, czego szukam.

Przepełniona czcią i radością
gram na cytrze przed Tobą, moim Bogiem,
bo ku Tobie kieruję wszystkie moje czyny.
Wszystką mą nadzieję pokładam w Tobie
i spoczywam błogo na Twym łonie.

Dzień 1.
Jednym z charyzmatów św. Hildegardy był dar widzianych przez nią wizji. „Przy moim pierwszym ukształtowaniu, kiedy Bóg obudził mnie tchnieniem życia w łonie mojej matki, wyrył On to widzenie w mojej duszy. W trzecim roku mojego życia widziałam tak duże światło, że moja dusza drżała, jednak z powodu mojego dziecięcego wieku nie potrafiłam tego wyrazić. Do 15 roku życia widziałam dużo, co niejeden raz tak opowiadałam, że ci, którzy to słyszeli, bardzo się temu dziwili. Wtedy i mnie to dziwiło i zaczęłam skrywać widzenie tak dobrze, jak tylko mogłam.”
Każdy człowiek ma dary od Boga. Możemy poprzez te nasze różne uzdolnienia żyć na Bożą Chwałę.
Modlitwa św. Hildegardy
Ojcze nasz

Ojcze Niebieski, każdego człowieka stworzyłeś pocałunkiem miłości i obdarowałeś go wieloma darami. Udziel nam poprzez wstawiennictwo św. Hildegardy tego, byśmy nasze różne uzdolnienia uznali za dary od Boga i wypełniali naszą misje tu i teraz.
O to prosimy przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen

Przybądź Duchu Święty, żyj w nas!
Św. Hildegardo, módl się za nami!

Dzień 2.
Mając 77 lat pisała Hildegarda do Wiberta z Gembloux:
„Światło, które widzę, nie jest związane z jakąś przestrzenią. Jest dużo jaśniejsze niż chmura, którą nosi w sobie słońce. Nie jestem w stanie rozpoznać ani jego wysokości ani długości ani szerokości. Zostało mi określone, jako cień Żyjącego Światła. W tym świetle widzę – ale nie często – inne światło, którego nazwa została mi podana – Żyjące Światło. Kiedy i jak to widzę, nie mogę powiedzieć. Tak długo jak widzę, wszelki smutek i lęk są mi zabrane, tak że czuję się jak młoda dziewczyna, a nie jak stara kobieta.”
Człowiek jest stworzony, aby oglądać Boga w świetle życia wiecznego, jako spełnienie jego najgłębszych tęsknot.

Modlitwa św. Hildegardy
Ojcze nasz

Wieczny Boże, Ty żyjesz w niedostępnym świetle. Ty stworzyłeś naturalne światło, by było dla nas ludzi przestrzenią życiową. Święta Hildegarda widziała Ciebie jako Żyjące Światło, a Twego Syna jako Światło świata. Wysłuchaj nas, którzy z ciemności czasu do Ciebie wołamy. Prowadź nas ku oglądaniu Twego jaśniejącego Oblicza, przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Duchu Święty, oświeć nas!
Św. Hildegardo, módl się za nami!

Dzień 3.
W roku 1141 wdarł się w życie św. Hildegardy niesamowicie jasny blask światła i potężny ogień Ducha Świętego i skierowane zostało do niej wezwanie, by pisać i głosić, co widzi i słyszy w swoim wnętrzu. Ludzie powinni na nowo nauczyć się modlić z czcią do swojego Stwórcy i przyjąć Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Hildegarda bardzo się tego przestraszyła i zwlekała, ponieważ nie potrafiła odważyć się na publiczne występowanie. Wtedy choroba przykuła ją do łóżka.
Bóg udziela nam darów i powołań na służbę i zbawienie innym ludziom. W słuchaniu Bożego Głosu człowiek jest wolny i rozpoznaje swoją misje. W posłuszeństwie, powołany otrzymuje siłę w swej niemocy.

Modlitwa św. Hildegardy
Ojcze nasz

Wszechmogący Boże, chcesz przyciągnąć do Twojego serca wszystkich ludzi. Nieustannie wzywasz proroków i obdarowujesz powołaniami, ponieważ nawołujesz ludzi do nawrócenia i powrotu. Dziękujemy Ci, że podarowałeś nam św. Hildegardę, z jej wahaniem i chorobą. To pociesza nas i dodaje odwagi w naszych słabościach. Ufamy Tobie w naszych sprawach i kłopotach. O to prosimy Cię przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Przybądź Duchu Święty, pokrzep nas!
Św. Hildegardo, módl się za nami!

Dzień 4.
Hildegarda widziała odblask praźródła życia, żywe światło, blask Miłości Trójjedynej. Jej wizja Boga, to Światło. Najjaśniejsze odnosiła do Ojca, w nim widziała szafirową postać ludzką o piękności doskonałej, którą rozpoznała jako Syna Bożego, który stał się człowiekiem. Szafirowa postać ludzka była zatopiona w delikatnej czerwieni żarzącego się płomienia, w Duchu Świętym. Razem tworzyły jedną pełnię światłości- Trójjedynego Boga.
My ludzie powinniśmy zawsze żyć w tej pełni światłości, płonąć w Bożej Miłości i tak żyć w Bogu.

Modlitwa św. Hildegardy
Ojcze nasz

Święty Trójjedyny Boże, my Twoje dzieci, możemy wołać do Ciebie jako Ojca, Syna i Ducha Świętego i żyć w Twojej miłości. Wypełnij nas zadziwieniem i radością z powodu daru naszego życia, z tą rosnącą pewnością: jesteśmy w naszym przemijaniu, poprzez nasze choroby i śmierć, powołani do życia wiecznego w Bogu Trójjedynym.
Wysłuchaj nas w naszych sprawach, przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Przybądź Duchu Święty, ożyw nas!
Św. Hildegardo, módl się za nami!

Dzień 5.
Hildegarda wiedziała, że Bóg powołuje ją nie tylko do tego, by spisywać to, co widzi i słyszy, lecz także by podróżować i głosić kazania, aby wzywać ludzi do nawrócenia i powrotu do Boga. Miała też wypowiadać się przeciwko nadużyciom w Kościele. W świetle Boga, prorokini wzywała przede wszystkim duchowieństwo do gorliwego głoszenia Ewangelii i przykładnego życia.
Człowiek bez Boga nie może osiągnąć pełni swojego jestestwa. I tak chrześcijanin potrafi żyć pełnią życia tylko w Chrystusie i w Duchu Świętym. To dotyczy wszystkich ochrzczonych, ale jeszcze bardziej powołanych do głoszenia Ewangelii Miłości Boga – biskupów, księży i katechetów.

Modlitwa św. Hildegardy
Ojcze nasz

Wszechmogący Boże, Twój Syn przyjął naszą naturę, aby wyzwolić nas z pęt grzechu i zaprowadzić nas do pełni życia. Napełnij ochrzczonych Duchem nawrócenia. Za wstawiennictwem św. Hildegardy prosimy, niech powołani do nauczania w Kościele będą promieniejącymi świadkami Ewangelii Twojego Miłosierdzia i wspieraj nas w naszych potrzebach. Oto prosimy przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Przybądź Duchu Święty, zbaw nas!
Św. Hildegardo, módl się za nami!
czlowiek

Dzień 6.
Hildegarda mogła oglądać Żywe Światło, ale musiała także wiele wycierpieć. Aby nie uniosła się w pysze i pozostała pokorna, pozwolił Bóg wypróbować ją poprzez różne choroby i cierpienia. Pisała: „Przez jakiś okres czasu moje oczy były ogarnięte ciemnością. Czułam, że moje ciało było przygniecione ciężarem tak, że nie mogłam się podnieść i leżałam w wielkich bólach. Cierpiałam to, ponieważ nie chciałam ujawnić przydzielonej mi misji – opuszczenia klasztoru Disibodenberg. Kiedy z moimi siostrami wprowadziłam się do Rupertsberg pod Bingen, brakowało nam najbardziej niezbędnych rzeczy. Ogarnęło mnie wtedy wielkie obrzydzenie, strapienie, niechęć do pracy. Nie przestawałam się modlić, wzdychałam i mówiłam wśród łez: „O Boże, nie pozwalasz okryć wstydem nikogo, kto Tobie ufa!”.
Żaden człowiek nie jest wolny od zniechęcenia, doświadczeń, strapień i cierpienia. Tak jak starzenie się, przynależą one do naszej przemijającej natury.

Modlitwa św. Hildegardy
Ojcze nasz

Miłosierny Boże, Ty nie zawodzisz żadnego człowieka, który pełen zaufania wzywa Twojej pomocy. Tak wylewamy nasze serca przed Tobą i prosimy Cię pośród łez, o Twoje zmiłowanie przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Przybądź Duchu Święty, zbaw nas!
Św. Hildegardo, módl się za nami!

Dzień 7.
Po bolesnej udręce zalał Bóg Hildegardę i jej siostry swoją Łaską. Ożył jej duch, bo Bóg o niej nie zapomniał. Jednak nie doznała bezpieczeństwa w radościach życia. Hildegarda dziwiła się, że później przyszły na nią prześladowania, a Bóg nie podarował jej pocieszenia, chociaż jej wolą było nie grzeszyć, lecz z Bożą pomocą dokonywać dobrych dzieł. We wszystkich życiowych sytuacjach Hildegarda trwała przy Bogu: „Mój Pan i mój Bóg, wiem, że wszystko, czym mnie dotykasz, jest dobre”.
W naszym życiu doświadczamy obok radości, ciągle na nowo udręk, chorób, walk, prześladowań, nieszczęśliwych zrządzeń losu. Są one dla nas sprawdzianem naszej miłości Boga i bliźniego.

Modlitwa św. Hildegardy
Ojcze nasz

Święty Ojcze, wieczny Boże, doświadczałeś swoją świętą w ogniu cierpienia i powołałeś ją w tym bezpośrednio do wiernego naśladowania Twojego Syna. Za wstawiennictwem św. Hildegardy wspieraj nas, byśmy we wzlotach i upadkach, wierzyli Twojej Miłości i nigdy nie zwątpili w Twoje miłosierdzie. O to prosimy przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Przybądź Duchu Święty, umocnij nas!
św. Hildegardo, módl się za nami!

Dzień 8.
Hildegarda dobrze wiedziała czym jest choroba. Od Boga miała dar poznania właściwości leczniczych tkwiących w naturze, roślinach, zwierzętach, kamieniach. Dzięki jej modlitwie wielu chorych odzyskało zdrowie, a złe duchy opuściły opętane ciała.
Opat Gedolph z Brauweiler pisał do Hildegardy: „Przebija z was dzieło nie ludzkie, ale Boże. Pewna kobieta szlacheckiego pochodzenia jest od kilku lat opętana przez złego ducha. Na wiele sposobów trudziliśmy się, aby ją uwolnić, ale z powodu naszych grzechów, nic nie osiągnęliśmy”. Po tym, jak Hildegarda pozwoliła tej kobiecie żyć we wspólnocie w klasztorze Rupertsberg, została ona podczas uroczystości Wielkanocnych, w trakcie poświęcenia wody chrzcielnej, uwolniona ze swego cierpienia. Zgodnie ze Słowem Jezusa, demony mogą być wypędzone przez post, modlitwę, jałmużnę i na Boży rozkaz. Także dzisiaj wielu ludzi znajduje się pod wpływem szatana.

Modlitwa św. Hildegardy
Ojcze nasz

Wieczny Trójjedyny Boże, Stworzycielu nieba i ziemi, wszystkie stworzenia powołałeś do istnienia ku Twojej chwale i w Twojej miłości. Miej zmiłowanie dla ludzi, którzy cierpią z powodu zła i są nim spętani. Uwolnij ich w swoim nieskończonym miłosierdziu przez Twego umiłowanego Syna i zaprowadź ich ku prawdziwemu życiu, którym jesteś Ty i wysłuchaj nas w naszych sprawach. Amen.

Przybądź Duchu Święty, wypełnij nas!
Św. Hildegardo, módl się za nami!

Dzień 9.
Hildegarda miała tajemnicze, cudowne widzenie. „Spłynęło to z tchnienia Bożego niczym delikatne krople deszczu w poznanie mej duszy; tak jak Duch Święty napełnił Ewangelistę Jana: Na początku było Słowo. Słowo, które przed stworzeniami było bez początku, a po nich będzie bez końca, dało początek wszystkiemu. A człowiek jest ze wszystkich stworzeń doskonałym dziełem Boga. On ma misję i uzdolnienie do tego, by we wszystkich swych dziełach objawiać Świętą Trójcę. „Pocałunkiem prawdziwej Miłości pozwolił Bóg człowiekowi, by chwalił i wysławiał Go przez swój rozsądek.” Człowiek spełnia się w wysławianiu Boga, do czego powołany jest razem z aniołami. Nasze życie powinno być na Bożą chwałę.

Modlitwa św. Hildegardy
Ojcze nasz

Święty, mocny Boże, który nie masz początku ani końca, powołałeś całe stworzenie do istnienia, a poprzez stanie się człowiekiem Twojego Syna i Jego śmierć na krzyżu, objawiłeś Twoją ostateczną miłość do każdego istnienia. Św. Hildegarda kroczyła śladami Twojego Syna i głosiła Go jako lekarza, chleb, odradzającą się w człowieku świętość. Prowadź nas przez Twego umiłowanego Syna i za wstawiennictwem św. Hildegardy, ze wszystkimi aniołami i świętymi, do radości wiecznego oglądania pełni Życia i Miłości, wśród hymnów uwielbienia dla Twej wspaniałości. O to prosimy poprzez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Przybądź Duchu Święty, dokończ w nas Twe dzieło!
Św. Hildegardo, módl się za nami!

Tłumaczenie Urszula Fejklowicz.

LITANIA DO ŚW. HILDEGARDYhildegarda

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże. zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata Boże.
Duchu Święty Boże.
Święta Trójco Jedyny Boże.
Święta Maryjo, módl się za nami
święta Hildegardo.
Poświęcona Bogu dziewico.
Zwierciadło wszechmocy Bożej.
Światło Kościoła.
Zwiastunko dzieł Bożych,
Harfo Boga.
Nauczycielko doskonałości.
Bojowniczko o prawdę i zgodę.
Gwiazdo świecąca w ciemnościach świata.
Dająca rady w trudnościach.
Ochraniająca słabych.
Pomagająca chorym,
Św. Hildegardo. napełniona Duchem Bożym
Św. Hildegardo. pokorna w działaniu Boga
Sw. Hildegardo, rozżarzona miłością do Boga i ludzi
Św. Hildegardo. nieugięta w miłości do Kościoła
Św. Hildegardo. utalentowana mocą świętości
Św. Hildegardo. w słabościach samym Bogiem silna
Prosimy Cię św. Hildegardo:
Abyśmy do Boga drogę znaleźli, Wspieraj nas Św. Hildegardo
Abyśmy Ducha Bożego głębiej poznali.
Abyśmy Boga we wszystkim i ponad wszystko kochali.
Abyśmy Boga zawsze słuchali.
Abyśmy słowem i czynem Bogu służyli.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata.
Przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata.
Wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata.
Zmiłuj się nad nami Panie
Módl się za nami św. Hildegardo.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się: Boże Ty obdarzyłeś św Hildegardę niebieskimi darami Prosimy Cię abyśmy wsparci jej wstawiennictwem, z ciemności tego świata doszli do Twojej wiecznej światłości. Przez Chrystusa. Pana naszego Amen.