slajder

Szanowni Państwo,uprzejmie informujemy , iż z przyczyn od nas niezależnych Sympozjum zostało przeniesione na inny termin. Nowy termin to sobota 3 grudnia 2022 r.

Sympozjum będzie rejestrowane i otrzymają Państwo dostęp do nagrań gdyby nowy termin Państwu nie pasował.

Program:

10:00 – 10:40 – Słowo Boże w wizjach św. Hildegardy – Ks. dr hab. Waldemar Linke
10:45 – 11:25 – Wizje św. Hildegardy z Bingen – czy spełniają się na naszych oczach? – prof. Małgorzata Kowalewska
11:25 – 11:40 – przerwa
11:40 – 12:20 – Tarczyca i jej rola w funkcjonowaniu organizmu. Przyczyny zaburzeń funkcji tarczycy- dr Jan Sierocki
12:25 – 13:05 – Powrót do źródeł – powrót do siebie. – s. dr Blanka Szymańska OSB
13:10 – 13:50 – Stres a jelita? – mgr. Lesya Sowińska
13:50 – 14:30 – przerwa
14:30 – 15:10 –Fizjologiczne ABC powrotu do zdrowia i zachowania dobrej formy. Godność człowieka, piękno, wartości a zdrowie fizyczne, psychiczne i emocjonalne” – lek. med. Rafał Baron
15:10 – 15:50 – Naturalna apteczka domowa w przypadku infekcji, przeziębień i najczęstszych problemów zdrowotnych”- dr Rafał Baron

Biogramy wykładowców:

lek. med. Rafał Baron

Lekarz, specjalista medycyny tropikalnej i medycyny podróży- studiował i ukończył staże w Strasburgu, Nancy i Selestat. W praktyce pasjonat profilaktyki zdrowia, zgłębiania mechanizmów regeneracji organizmu, szczególnie z wykorzystanie tzw. terapii niefarmakologicznych. Wykładowca na kierunku naturoterapia. Autor artykułów w czasopiśmie Naturoterapia w Praktyce.

Ks. dr hab. Waldemar Linke

Kapłan z zakonu pasjonistów, biblista. Doktor habilitowany na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie. Członek zwyczajny Stowarzyszenia Biblistów Polskich. Redaktor naczelny rocznika Słowo Krzyża.

Lek. med. Jan Sierocki

Absolwent Warszawskiej Akademii Medycznej z roku 1993, specjalista pediatrii, medycyny rodzinnej, balneologii i medycyny fizykalnej. Jego nadrzędnym celem jest zawsze zadowolenie pacjenta wynikające z celnej diagnozy i skutecznej terapii.

prof. Małgorzata Kowalewska

Adiunkt w Zakładzie Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej UMCS w Lublinie. Od 1990 roku do chwili obecnej na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS, w Zakładzie Historii Filozofii Dawnej i Historii Logiki (obecnie Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej). Nagroda II stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne indywidualne osiągnięcia naukowe za rozprawę habilitacyjną: Bóg-Kosmos-Człowiek w twórczości Hildegardy z Bingen.

s. dr Blanka Szymańska OSB

Benedyktynka, wykładowca, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w zakresie teologii, poradnictwa psychologicznego i psychoterapii oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w zakresie historii literatury wczesnochrześcijańskiej. Dyrektor Centrum Oświatowo-Dydaktycznego Diecezji Ełckiej. Fascynuje ją monastycyzm chrześcijański i duchowość benedyktyńska.

mgr Lesya Sowińska

Absolwentka Dietetyki na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie i studiów podyplomowych z zakresu psychodietetyki w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie. Dyplomowana położna z wieloletnim doświadczeniem w pracy szpitalnej. Ukończyła roczny kurs naturoterapii organizowany przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół św. Hildegardy z uzyskaniem Certyfikatu Terapeuty Medycyny Naturalnej.