Dnia 23 listopada 2019 r.
miało miejsce sympozjum:

„Hildegardiański styl życia źródłem zdrowia”.

Sympozjum nie tylko źródłem zdrowia, ale też powodem do dumy!
Listopadowe sympozjum organizowane przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Św. Hildegardy przeszło nasze oczekiwania! Uczestnicy zapisujący się do późnych godzin nocnych na dzień przed wydarzeniem, wspaniała atmosfera oraz wyjątkowo wysoki poziom merytoryczny prelegentów – to wszystko sprawia, że jesteśmy dumni i wierzymy, że nasze starania mają sens.
23 listopada rozpoczęliśmy od czysto technicznych spraw jak przygotowanie sali na sympozjum, sprawdzenie sprzętu i rejestrację uczestników, których spora ilość przybyła nam niemal w ostatniej chwili, bo jeszcze kilka osób zgłosiło się w nocy tuż przed samym wydarzeniem.
Celem naszego sympozjum była analiza stylu życia Św. Hildegardy oraz rozwiązań, które w dzisiejszych czasach można zastosować z korzyścią dla zdrowia. I od zdrowia w biblijnym ujęciu rozpoczęło się nasze sympozjum, a wykład poprowadził dr Adam Przygoda, specjalista medycyny ortomolekularnej, Członek Rady Naukowej Instytutu Chorób Cywilizacyjnych, który bardzo ciekawie przeanalizował w kontekście zdrowia Biblię, a potem niemal przez cały dzień odpowiadał na dodatkowe pytania uczestników.
Nie mogliśmy pominąć aktualnie największych wyzwań polityki zdrowotnej jakimi są choroby nowotworowe oraz czynniki wpływające na ryzyko zachorowania. Mieliśmy zaszczyt gościć dr Norberta Szalusia – onkologa, specjalistę medycyny nuklearnej. Dzięki doświadczeniu wykładowcy uczestnicy dowiedzieli się jak wisceralna tkanka tłuszczowa wpływa na rozwój chorób nowotworowych, ale też pozyskali wiedzę jak radzić sobie ze zbędnymi kilogramami, aby móc cieszyć się nie tylko świetną kondycją, ale i długim życiem w dobrym zdrowiu. Dr Szaluś bazując na wieloletnim doświadczeniu i codziennym kontakcie z pacjentami onkologicznymi jeszcze długo po wykładzie odpowiadał na pytania słuchaczy.
Nie mniejszym problemem są dzisiaj choroby kobiece, które wynikają z tempa życia, czynników środowiskowych czy szkodliwych substancji, których często trudno uniknąć w codziennej diecie. Do wygłoszenia wykładu na ten temat udało nam się zachęcić dr Clausa Schulte-Übbing, autora książki “Medycyna dla kobiet”, która powstała w oparciu o medycynę Św. Hildegardy. Monachijski lekarz ginekolog opierając się na wieloletnim doświadczeniu zawodowym, imponującej wiedzy oraz doskonałej znajomości zasad stylu życia Świętej z Bingen zaserwował nam potężną dawkę praktycznych informacji o tym jak dzisiaj wykorzystać proste rozwiązania, znane przed wiekami.
Tworząc koncepcję całego wydarzenia wiele miesięcy temu mieliśmy również na uwadze sferę duchową, bez której ciało nie może być w dobrej kondycji. Wśród aktualnych problemów zdrowotnych niejednokrotnie wymieniane są różnego rodzaju lęki, z którymi życie bywa uciążliwe nie tylko dla danej osoby, ale również dla jej otoczenia. Ks. Stanisław Szlassa opowiedział o chorobliwym lęku w życiu emocjonalnym i duchowym. Nasz wykładowca to certyfikowany psychoterapeuta przy Stowarzyszeniu Psychologów Chrześnijańskich, zajmujący się m.in. psychoterapią grupową czy pomocą osobom z doświadczeniem straty. Wykład niezwykle cenny, poruszający, motywujący do podjęcia walki o siebie.
Analizując zasady życia i medycyny Św. Hildegardy nie sposób pominąć teorii humoralnej, jednego z głównych nurtów medycyny starożytnej. Wykładu na ten temat mogliśmy posłuchać dzięki uprzejmości dr hab. Małgorzaty Kowalewskiej, wybitnego naukowca, laureatki Nagrody II stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne indywidualne osiągnięcia naukowe za rozprawę habilitacyjną ” Bóg – Kosmos – Człowiek w twórczości Hildegardy z Bingen”. Wykład dr Kowalewskiej wzbudził prawdziwą furorę, bowiem jej wiedza i analityczne podejście do tej istotnej kwestii sprawiło, że uczestnicy mieli poczucie niemal wyczerpania tematu, a o to nam przecież chodziło.
Czy chorobę można zwalczyć za pomocą słuchania albo milczenia? Choć temat zaskakuje, to nie jest on niczym nieznanym, bowiem w tradycji benedyktyńskiej obydwa elementy są bardzo cenione. Wykład wygłosiła s. Blanka Szymańska ze Zgromadzenia Benedyktynek Misjonarek. Podjęcie tego tematu okazało się kolejny trafionym pomysłem, a poruszone kwestie były doskonałym uzupełniem naszego sympozjum.
Spory nacisk położyliśmy na kwestie zdrowotne i sferę duchowę, a nawet idąc dalej samo słowo, które może pomóc, ale i rani. W dobie nowoczesnych technologii słowo to jedna z najcięższych broni, dlatego warto zastanowić się nad jego mocą.
Z pomocą w wyjaśnieniu roli i mocy słowa przyszła Beata Jakoniuk – Wojcieszak, dziennikarka, coach, mówca motywacyjny. Wystąpienie otworzyło uczestnikom oczy na wiele zagrożeń czyhających na nas każdego dnia, których początkiem i końcem jest właśnie nieodpowiednio użyte słowo. Lepszego wykładowcy w tej kwestii nie mogliśmy sobie wymarzyć!

Sympozjum zamknęliśmy skoncentrowaną dawką informacji na temat programu zdrowia według Św. Hildegardy. Chcieliśmy w ten sposób dać uczestnikom wydarzenia podsumowanie głównych zasad stylu życia Świętej z Bingen, aby mogli wyjść z kompleksową wiedzą i prostymi metodami wdrożenia ich do własnego życia. Ostatni wykład poprowadziła dr Dorota Mieszczak – Woszczyna, lekarz chorób wewnętrznych i specjalista medycyny rodzinnej, członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Prewencyjnej i Przeciwstarzeniowej. To było godne podsumowanie na miarę całego wydarzenia!
Niemal sto procent uczestników zostało do samego końca sympozjum, a to dla nas najlepszy dowód na to, że dobrze wykonaliśmy swoją pracę, a dobór tematów i prelegentów był absolutnym strzałem w dziesiątkę. Przemiła atmosfera, smaczne jedzenie, możliwość rozmowy z wybitnymi specjalistami – to wszystko spotkało się z dużym uznaniem uczestników, czego dowodem są liczne pytania o kolejne podobne wydarzenie.
Jesteśmy dumni i zaszczyceni mogąc tworzyć dla Was tak wartościowe inicjatywy. Po sukcesie jakim okazało się sympozjum “Hildegardiański styl życia źródłem zdrowia” z przyjemnością będziemy planować kolejne!

Program sympozjum:

Sobota 23 listopada 2019r.

10.00-10.40 dr Adam Przygoda „Zdrowie człowieka w ujęciu biblijnym”

10.40-11.40 dr n. med. Norbert Szaluś „Tkanka tłuszczowa wisceralna jako jedna z głównych przyczyn powstawania nowotworów.”

11.40- 12.00 przerwa kawowa

12.00-13.30 dr. Claus Schulte-Uebbing „Choroby kobiece w medycynie św. Hildegardy”

13.30-14.30 przerwa obiadowa

14.30-15.10 ks. Stanisław Szlassa „Chorobliwy lęk w życiu emocjonalnym i duchowym”.

15.10-16.00 dr hab. Małgorzata Kowalewska „Teoria humoralna, jako podstawa diagnostyki, a zadania terapeuty w medycynie Hildegardy z Bingen.

16.00-16.30 s. dr Blanka Szymańska OSB „Słuchanie i milczenie jako lek na wewnętrzne choroby w tradycji benedyktyńskiej”

16.30- 17.00 przerwa kawowa

17.00- 17.40 Beata Jakoniuk-Wojcieszak „SŁOWO jako broń XXI wieku. Leczy ale też zabija, uczy lub wprowadza zamęt”. 

17.40 – 18.20 lek. med. Dorota Mieszczak-Woszczyna „Program zdrowia wg św. Hildegardy z Bingen”.

Biogramy

dr Claus Schulte-Uebbing, Specjalista Położnictwa i Ginekologii, Medycyny Środowiskowej, Medycyny Naturopatycznej, Endokrynologii, Immunologii, Podstawowej Opieki Psychosomatycznej. Od 1985 r. zajmuje się medycyną św. Hildegardy – uczeń Ojca Dr Dr Alfonsa Berkmüllera. Autor kilku książek i podręczników dotyczących Hildegardy i medycyny środowiskowej oraz ponad czterystu publikacji naukowych. Prowadzi gabinet w centrum Monachium.

Dr n. med Norbert Szaluś – absolwent Wojskowej Akademii Medycznej. Zajmuje się leczeniem chorób nowotworowych i przewlekłych. Specjalizuje się w medycynie integralnej. Wcześniej związany z Wojskowym Instytutem Medycznym w Warszawie, przy ul. Szaserów, obecnie w klinice Immunomedica (www.immunomedica.pl).

Prof. dr hab. Małgorzata Kowalewska
Adiunkt w Zakładzie Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej UMCS w Lublinie. Od 1990 roku do chwili obecnej na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS, w Zakładzie Historii Filozofii Dawnej i Historii Logiki (obecnie Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej), doktorat nt. Quaestiones super octo libros Physicorum Aristotelis secundum Andream de Kokorzynii. Editio critica. (Lublin 1992), habilitacja nt. Bóg-Kosmos-Człowiek w twórczości Hildegardy z Bingen (Lublin 2007). Nagroda II stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne indywidualne osiągnięcia naukowe za rozprawę habilitacyjną pt: Bóg-Kosmos-Człowiek w twórczości Hildegardy z Bingen.

Lek. med. Dorota Mieszczak-Woszczyna
Internista, specjalista medycyny rodzinnej. Członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Prewencyjnej i Przeciwstarzeniowej. Prowadzi wykłady dla lekarzy w zakresie leczenia otyłości. Jest autorką wielu artykułów w czasopismach medycznych. Cechuje ją całościowe podejście do pacjenta. W swojej pracy stosuje klasyczne metody oraz metody z wykorzystaniem leków naturalnych. Certyfikowany terapeuta medycyny św. Hildegardy po ukończonym 3 stopniowym kursie medycyny św. Hildegardy organizowanym w Bielefield (Niemcy) przez dra med. Michaela Ptoka.

S. dr Blanka Szymańska OSB
Wykładowca, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w zakresie teologii, studium poradnictwa psychologicznego i psychoterapii dla duchowieństwa oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w zakresie historii literatury wczesnochrześcijańskiej, dyrektor Centrum Oświatowo-Dydaktycznego Diecezji Ełckiej. Fascynuje ją monastycyzm chrześcijański, duchowość benedyktyńska i psychologia formacji. Wokół tych zagadnień koncentruje swoje poszukiwania naukowe.

Dr Adam Przygoda
Specjalista medycyny naturalnej i medycyny Ortomolekularnej. Ukończył studia na wydziale medycznym International University In Colombo, Sri Lanka, College for Naturopathic and Integrated Medicine, gdzie uzyskał tytuł doktora naturopaty/lekarza medycyny zintegrowanej. Kontynuuje studia podyplomowe w dziedzinie naturopatii w Londynie oraz biochemii w Oxfordzie.
Bierze udział w programach obejmujących holistyczne podejście do leczenia schorzeń neurodegeneracyjnych oraz metabolicznych. Jest członkiem British Holistic Medicine Association oraz Naturopathic Physician Association.
W codziennej praktyce medycznej, najczęściej ma do czynienia ze schorzeniami tarczycy, cukrzycą, syndromem metabolicznym, schorzeniami wątroby, neurodegeneracyjnymi oraz autoimmunologicznymi jak również nowotworowymi.
Na co dzień praktykuje w klinice w Londynie, jest współwłaścicielem Medicus Integrated Medicine w Northampton. Jest autorem ponad 20 publikacji medycznych, artykułów oraz wykładów. Jest współautorem książki pt.: „Odwracanie procesów nowotworowych. Lekarze praktycy dla pacjentów i lekarzy.”

Beata Jakoniuk-Wojcieszak
Mówca motywacyjny i inspirator. Coach i dziennikarka, menadżer TVP . Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i SGH. Coach ICC i NMC. Wykładowca akademicki, specjalizacja: personal breanding, komunikacja, autoprezentacja. Wieloletnie doświadczenie w dziedzinie mediów, coachingu biznesu, internetu i obszaru Social Media. (formatowanie kanału TVP 3 w TVP Info, zmiana wizerunku i profilu anteny – uruchomienie kanału TVPInfo).
Występuje w charakterze panelisty, moderatora i prowadzącej podczas kongresów w Sopocie, Jasionce k/Rzeszowa, Warszawie na GPW, Politechnice Warszawskiej.
Autorka programu „Teraz kobiety” i „Tu kobiety”; prowadząca m.in. „Gość jedynki”, „Tygodnik polityczny jedynki”, „Tydzień” „ Bo ja wybieram zdrowie” i wielu innych. Współpraca ekspercka z NFOŚiGW oraz EFRWP .
Prywatnie: szczęśliwa żona ( 27 lat) i matka 4 dzieci. Zakochana w ziołach – doradca medycyny naturalnej. Doradca żywieniowy medycyny św. Hildegardy. Pozytywnie zakręcona w robieniu tortów.

ks. Stanisław Szlassa, duszpasterz, psychoterapeuta,

Miejsce sympozjum

City Hall Warszawa
ul. Borowskiego 2, 03-475 Warszawa

Kontakt z organizatorami:
STOWARZYSZENIE POLSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŚW. HILDEGARDY
ul. Kielecka 33
05-400 Święta Katarzyna
jola@zajdel.pl